ก้อยขมสามสิบกลีบพันตับ ต้มซุปหางวัวขมอ่ำหล่ำแซ่บๆ แข่งพายุฝน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *