จุ๊ดอกจอกตาเขิง แจ่วเพี้ยข้นๆ มะระขี้นก สะเดาลวก ขมอ่ำหล่ำคูณสาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *