ซั่วข้าวปุ้นหมุนติ้วๆ เผ็ดจ้วดจ้าด ผักก้านจองลวก ผักกรอบแซ่บๆ คักหลาย

 

ซั่วข้าวปุ้นหมุนติ้วๆ เผ็ดจ้วดจ้าด ผักก้านจองลวก ผักกรอบแซ่บๆ คักหลาย

 

ซั่วข้าวปุ้นหมุนติ้วๆ เผ็ดจ้วดจ้าด ผักก้านจองลวก ผักกรอบแซ่บๆ คักหลาย

 

 

 

ซั่วข้าวปุ้นหมุนติ้วๆ เผ็ดจ้วดจ้าด ผักก้านจองลวก ผักกรอบแซ่บๆ คักหลาย

 

VDOซั่วข้าวปุ้นหมุนติ้วๆ เผ็ดจ้วดจ้าด ผักก้านจองลวก ผักกรอบแซ่บๆ คักหลาย

 

 

ซั่วข้าวปุ้นหมุนติ้วๆ เผ็ดจ้วดจ้าด ผักก้านจองลวก ผักกรอบแซ่บๆ คักหลาย

 

ซั่วข้าวปุ้นหมุนติ้วๆ เผ็ดจ้วดจ้าด ผักก้านจองลวก ผักกรอบแซ่บๆ คักหลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *