ประกาศด่วน พายุเริ่มขึ้นฝั่งวันนี้ ความเร็วระดับไต้ฝุ่น ส่งผลกระทบทั้ง 4 ภาค ฝนตกหนัก 7 วันรวด

ประกาศด่วน พายุเริ่มขึ้นฝั่งวันนี้ ความเร็วระดับไต้ฝุ่น ส่งผลกระทบทั้ง 4 ภาค ฝนตกหนัก 7 วันรวด

ประกาศด่วน พายุเริ่มขึ้นฝั่งวันนี้ ความเร็วระดับไต้ฝุ่น ส่งผลกระทบทั้ง 4 ภาค ฝนตกหนัก 7 วันรวด

ประกาศด่วน พายุเริ่มขึ้นฝั่งวันนี้ ความเร็วระดับไต้ฝุ่น ส่งผลกระทบทั้ง 4 ภาค ฝนตกหนัก 7 วันรวด

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *